نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان رادیکال

كد كالا: 1105
قیمت: 120,000 تومان

نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان رادیکال برای از بین بردن خطا های محاسباتی مدیران طراحی شده است. با استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان رادیکال می توانید اطلاعات جامعی از مشخصات و سوابق هر یک از کارکنان را داشته باشید.

امتياز اين محصول
0 امتياز

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که به دقت محاسبات نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران را درگیر خود کرده است. نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان رادیکال برای از بین بردن خطا های محاسباتی مدیران طراحی شده است. با استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان رادیکال می توانید اطلاعات جامعی از مشخصات و سوابق هر یک از کارکنان را داشته باشید.

   

اطلاعات پایه

 
 • تعریف نوع قرارداد

 • تعریف انواع بیمه تکمیلی

 • تعریف کالاها : در این قسمت عنوان کالای اصلی ثبت می شود.

 • تعریف زیر مجموعه کالا ها : برای هر کدام از کالا ها می توانید زیر مجموعه به همراه مشخصات و مبلغ آن وارد نمائید

 • تعریف اطلاعات کارکنان : در این قسمت اطلاعات کاملی (اطلاعات شخصی ، شغلی ، تکمیلی و فیش حقوقی) را برای کارمندان وارد نمائید.

 • تعریف نوع کارکرد ساعتی : این بخش برای کارکرد های ساعتی استفاده می شود که عنوان و مبلغ کارکرد را می توانید ثبت نمائید.

  

اطلاعات مرتبط با کارمندان

 
 • ثبت اخطار ها به همراه تاریخ و توضیحات مرتبط با اخطار

 • کارکرد عادی کارمندان بر اساس تعداد کالا و مبلغ تعیین شده در زمان ثبت اطلاعات زیر مجموعه کالا

 • فرم کارکرد عادی کارمندان بهینه شده برای تبلت های ویندوزی

 • کارکرد ساعتی کارمندان بر اساس ساعت ورود و خروج و زمان حضور کارمند

 • کارکرد ساعتی کارمندان بهینه شده برای تبلت های ویندوزی

 • ثبت طلاعات کسورات کارمندان

 • ثبت اطلاعات ماموریت کارمندان بصورت ساعتی و روزانه

 • ثبت اطلاعات مرخصی کارمندان بصورت ساعتی و روزانه

 • ثبت اطلاعات مالی برای یک بازه زمانی مشخص بر اساس کارکرد کارمندان

 • تهیه فایل متنی بانک (قابل سفارشی شدن)

 • تهیه فیش حقوقی و تسویه حساب

  

گزارشات

 
 • گزارش کارمندان و چاپ اطلاعات آنها

 • گزارش کارکرد عادی کارمندان

 • گزارش کارکرد ساعتی کارمندان

 • خلاصه حساب کارمندان

 • گردش عملیات کارمندان

 • گزارش آماری محصولات

 • گزارش ماموریت های کارمندان

 • گزارش مرخصی های کارمندان

  

سایر امکانات

 
 • جستجوی پیشرفته و چاپ در کلیه فرم ها

 • تهیه و بازیابی اطلاعات

 • تعریف کاربر

برچسب محصول